Photo

Valná hromada

Výbor VK Slavia Praha z.s. si vás dovoluje pozvat na
valnou hromadu
která se bude konat
dne 16. září 2021 od 18,00 hod.
v prostorách loděnice VK Slavia

Program
 1. Zahájení, přivítání hostů
 2. Schválení programu a jednacího řádu
 3. Volba orgánů valné hromady, členů mandátové, návrhové a volební komise
 4. Zhodnocení činnosti za rok 2020
 5. Vyhlášení nejúspěšnějších veslařů VK Slavia za rok 2020
 6. Informace o hospodaření klubu v roce 2020
 7. Seznámení s návrhy kandidátů na člena výboru klubu
 8. Volba členů výboru klubu
 9. Diskuse
 10. Usnesení, závěr valné hromady
 11. Přátelské posezení účastníků s občerstvením


Jiří Svoboda
předseda Veslařského klubu Slavia

zpět